НВП "Електротехнічна компанія"

Політика обробки і захисту персональних даних

Загальні положення

ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »прагне зберігати недоторканність Вашої особистої інформації і конфіденційність Ваших особистих даних відповідно до чинного законодавства.

Завантажуючи наш веб-сайт на своєму комп’ютері, мобільному пристрої а також запальні веб-форми, що містять Ваші персональні дані і реєструючись як Користувача і / або передаючи Ваші персональні дані іншим способом, Ви добровільно надаєте свою безумовну, інформовану і свідоме згоду на збір, обробку, зберігання, використання та можливу подальшу передачу своїх персональних даних, наданих у зв’язку з реєстрацією на Сайті і використанням його сервісів на умовах, описаних в цій Політиці обробки і захисту персональних даних (далі – “Політика”).

Дія цієї Політики поширюється на процеси обробки персональних даних компанією ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »з використанням засобів автоматизації, в тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, і без використання таких засобів.

Компанія ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг персональних даних громадян ЄС і інших країн з використанням баз даних, що знаходяться на території Європейського Союзу відповідно до GDPR. Початковим місцем збору і зберігання Ваших персональних даних є територія ЄС. Вищевказані дії з персональними даними користувачів з України здійснюються з використанням баз даних, що знаходяться на території України.

Оператори застосовують необхідні заходи безпеки для забезпечення конфіденційності персональних даних користувача, а також для захисту персональних даних користувача від втрати, крадіжки, несанкціонованого доступу, неправомірного використання, зміни або знищення.

УВАГА! Компанія ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірну та достатню персональну інформацію і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані.

Використовувані терміни

Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

Суб’єкт персональних даних – фізична особа (відвідувач сайту ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »), до якого відносяться оброблювані персональні дані.

Оператор персональних даних – Компанія ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ ».

юридична адреса: Україна, 02068, м. Київ, вул..Ревуцького, б. 26;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Автоматизована обробка – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Неавтоматизована обробка – обробка містяться в інформаційній системі персональних даних або витягнутих з такої системи при безпосередній участі людини.

Транскордонна передача – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній особі або іноземній юридичній особі.

чинне законодавство

Справжня Політика складена відповідно до вимог чинного законодавства і забезпечує відповідність порядку обробки персональних даних законодавству в області персональних даних. Політика визначає цілі збору Ваших даних, порядок і умови їх обробки і встановлює порядок роботи з персональними даними та правила їх захисту.

Основні принципи обробки персональних даних

Законність цілей і способів обробки персональних даних;
Сумлінність компанії ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »при обробці персональних даних, що досягається шляхом виконання вимог чинного законодавства щодо персональних даних;
Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цією Політикою цілей обробки персональних даних;
Відповідність цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
Відповідність складу і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;
Достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;
Забезпечення точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальності по відношенню до цілей обробки персональних даних;
Неприпустимість об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою несумісних між собою;
Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.

Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Обробка персональних даних здійснюється в статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов’язкового знеособлення персональних даних.

Компанія ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних, філософських та інших переконань, інтимного життя, членство в товариствах, об’єднаннях, в тому числі професійні спілки.

Цілі збору персональної інформації користувача

ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »для можливості надання якісних послуг запитує Ваші персональні дані з метою здійснення обслуговування Вас як Користувача послуг і використовуються Компанією з метою:

Надання якісного обслуговування;
Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;
Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи здійснення викликів, напрямок повідомлень, запитів, а також для обробки запитів і заявок від Користувача;
Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
Створення облікового запису Користувача;
Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача;
Таргетування рекламних матеріалів;
Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Ваші персональні дані можуть оброблятися з окремого згоди в інших випадках на Ваш розсуд і розсуд ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ ».

Категорії запитуваних персональних даних

ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »для можливості надання послуг запитує наступні персональні дані:

ім’я;
Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти);

Права суб’єкта персональних даних

Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки.
Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, якщо це є доцільним. Звертаємо Вашу увагу, що передача персональних даних третій стороні без письмової згоди суб’єкта персональних даних, за винятком випадків, встановлених законом, не допускається. Передача персональних даних суб’єкта в комерційних цілях без його письмової згоди виключається.
На доступ до своїх персональних даних.
Отримувати, не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків передбачених Законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, і які саме.
Пред’являти вмотивовану вимогу до ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.
Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію особи.
Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних в компетентні органи.
Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
Вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.
Відкликати згоду на обробку персональних даних.
Ознайомитися з механізмом автоматичної обробки персональних даних.
На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Компанія ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено чинним законодавством, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності про нерозголошення персональних даних.
Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ », в обсязі та порядку, визначеному чинним законодавством.

Законодавство Європейського Союзу визначає законні права щодо персональних даних суб’єктів даних з ЄС, які регламентуються положенням GDPR.

Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR:

Право на інформацію: Сайт ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »дає Користувачеві можливість отримувати доступ і оновлювати особисті дані в налаштуваннях особистого кабінету. Ви маєте право запросити інформацію про те, чи є у ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »будь-які персональні дані про Bас, отримати доступ до ваших персональних даних (в тому числі в структурованому і переносному вигляді), написавши нам за адресою info @ ielectro .com.ua
Право на виправлення даних: якщо Ви виявили, що деякі персональні дані, які ми обробляємо, є неправильним або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це за адресою info@ielectro.com.ua
Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття: в разі, якщо компанія ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових / рекламних розсилок), подальшу обробку можна в будь-який час припинити. Досить відкликати згоду на таку обробку по електронній пошті. Ви також можете використовувати своє право на забуття. У випадках, передбачених в ст.17 GDPR, ми знищимо Ваші персональні дані, які обробляються, за винятком персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог чинного законодавства.

УВАГА! Не допускається надання персональних даних, які належать іншому суб’єкту, без його згоди. Ви несете відповідальність за наслідки, які могли спричинити невиконання вищевказаного вимоги.
Ваші дані можуть бути передані на територію іноземної держави у випадках і в порядку, передбаченими чинним законодавством (транскордонна передача).

Обов’язки суб’єктів персональних даних

Суб’єкт персональних даних зобов’язаний передавати достовірні, необхідні для досягнення цілей обробки.

Терміни обробки персональних даних

Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено чинним законодавством. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством.

Cookies та інші онлайн-ідентифікатори

Для поліпшення нашого Сайту і забезпечення найкращого надання Вам послуг на комп’ютері або мобільному пристрої, а також для надання Вам можливості швидкої і легкої навігації на нашу Сайту, ми обробляємо такі дані, як IP-адреса, інформацію про Вашому браузері і операційній системі, дані з «cookies» та іншу подібну інформацію.

Такі дані передаються Вашим пристроєм, з якого Ви відкриваєте наш сайт, і автоматично використовуються нами виключно в статистичних цілях, для аналізу способів поліпшення якості послуг, що надаються (сервісів) ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ ».

Ознайомтеся докладніше з політикою використання файлів Cookies

Телефонні дзвінки

Дзвінки в ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »можуть записуватися. Це здійснюється з метою моніторингу та навчання співробітників. Телефонуючи і продовжуючи розмову зі співробітником ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ », Ви погоджуєтеся на обробку наданих Вами даних на умовах цієї Політики.

Обмеження за віком

ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »не надає послуги Користувачам, які не досягли 18 років.

Заключні положення

Справжня Політика вступає в силу з моменту її опублікування на сайті ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »і діє безстроково до заміни її новою редакцією Політики. ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »проводить перегляд цієї Політики і її потреби, актуалізувати, зокрема:

При зміні порядку обробки;
За результатами перевірок органу із захисту прав суб’єктів персональних даних;
При зміні вимог чинного законодавства в області персональних даних;
При виявленні інших порушень.

При внесенні змін до цієї Політику вказується дата останнього оновлення. Якщо Ви продовжуєте якимось чином взаємодіяти з ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ », зокрема (не обмежуючи) через Сайт і / або ви не відкликали свою згоду на обробку Ваших даних, Ви погоджуєтеся з діючу пенсійну систему цей час редакцією Політики, в тому числі надаєте згоду на обробку Ваших даних.

Будь-які пропозиції і (або) питання в зв’язку з цією Політикою Користувач може направляти в службу підтримки ТОВ «НВП« ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ »за наступною адресою електронної пошти: info@ielectro.com.ua

Догори